خدمات بهینه‌سازی نرخ تبدیل (CRO)

اندازه گیری و بهبود مداوم نحوه تعامل کاربران با هدف بهبود نرخ تبدیل بازدیدکنندگان به مشتریان نهایی.

درخواست جلسه

افتخار همکاری با ده ها برند نام آشنای ایرانی

۳۶۰٪
تجربه بهبود نرخ تبدیل
۹۰٪
افزایش لید

خدمات تخصصی CRO برای اولین بار در ایران

سی آر او, برای افزایش نرخ تبدیل ترافیک آنلاین مخصوصا در ارتباط با ایجاد بهره وری بیشتر از بازدیدکنندگان و تبدیل موثر آن ها به سرنخ یا مشتری است. این خدمت ترکیبی است از فرضیه های گوناگون که با ریسرچ و راه اندازی تست های متعدد به پاسخ می رسند. هدف اصلی یافتن موانع و فرصت ها برای طرح مسائل شفاف و رسیدن به پاسخی مطمئن با محوریت داده است.

مشتریان اختصاصی
جهت حفظ سطح کیفیت خدمت، پاسخ تنها به تعداد معدودی از بیزینس‌ها سرویس می‌دهد.
هر صنعت یک مشتری
پاسخ در هر نیچ مارکت (Niche-Market) انحصارا فقط به یک برند سرویس می‌دهد.
راهکار اختصاصی
تیم پاسخ جهت ارائه راهکارهای اختصاصی، آنالیز گسترده و در نهایت پروپوزال اختصاصی ارائه خواهد کرد.

مراحل انجام بهینه‌سازی نرخ تبدیل

پاسخ با شناخت اهداف تجاری مشتریان و تسهیل تصمیم گیری ها با داده ها, تدوین استراتژی های خرد و کلان سی آر او, نسبت به اجرای روزانه وظایف اقدام می کند.

درخواست جلسه
ریسرچ (Research)
شناسایی فضاهای قابل رشد با تحقیقات کمی و کیفی.
توسعه فرضیه ها (Hypotheses Development)
 ساختاردهی به فرضیه های موجود بر اساس ریسرچ های انجام شده.
اولویت بندی (Prioritization)
ایجاد اولویت برای ایده های تست بر اساس پتانسیل ها و سهولت پیاده سازی.
تست (Testing)
راه اندازی A/B Testing و سایر تست های چندوجهی.

سوالات متداول خدمات بهینه‌سازی نرخ تبدیل

پاسخ به بیشترین سوالاتی که از ما داشته اید.

نیاز به خدمات مکمل دارید؟

سایر خدمات حرفه ای آژانس پاسخ را بررسی کنید.