۳ قدم تا دریافت راهکار اختصاصی

۱
ارسال فرم درخواست
درخواست بررسی و امکان یا عدم امکان پذیرش اعلام خواهد شد.
۲
برگزاری جلسه اولیه
طی این جلسه اطلاعات و اهداف بازاریابی مشتری دریافت خواهد شد.
۳
ارائه پیشنهاد نهایی
با بررسی تخصصی پروژه, پیشنهادت زمان و قیمت اعلام خواهد شد.
لطفا سرویس درخواستی خود را انتخاب کنید!
درخواست شما با موفقیت دریافت شد.
به زودی کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.
خطا در ارسال فرم
مشتریان اختصاصی
جهت حفظ سطح کیفیت خدمت، پاسخ تنها به تعداد معدودی از بیزینس‌ها سرویس می‌دهد.
هر صنعت یک مشتری
پاسخ در هر نیچ مارکت (Niche-Market) انحصارا فقط به یک برند سرویس می دهد.
راهکارهای اختصاصی
تیم پاسخ جهت ارائه راهکارهای اختصاصی، آنالیز گسترده و در نهایت پروپوزال اختصاصی ارائه خواهد کرد.